Opis procedury reklamacyjnej: 


Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pisząc e-mail. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • Imię, Nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
  • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie 
  • Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
  • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. 
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na poniższy adres:

Awax Agnieszka Derehajło 
ul. Mickiewicza 16/18 
46-200 Kluczbork 
REGON: 160087505 
NIP: 7511383106


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO] 
……………………………. 
……………………………. 
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., 
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………. 
Login Allegro……………………………………………………….……. 
Adres …..…………………….….…..……………………………………. 
Data………………………………..…………………………………………. 
…….……………........…………….………………………………………… 


Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.


Brak odstąpienia od umowy:

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Wykorzystujemy pliki cookies oraz inne podobne technologie, aby nasz serwis lepiej spełniał Twoje oczekiwania.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.