Rezygnacja z zamówienia

Możesz anulować zamówienie lub zrezygnować z niego w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Gdyby zamówienie zostało opłacone wcześniej, otrzymasz zwrot kosztu zamówienia oraz kosztu standardowej dostawy Hagne.pl.

Hagne.pl nie ponosi natomiast kosztu przesyłki zwrotnej w sytuacji gdyby taka przesyłka okazała się być konieczna. Jako konsument ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu. Jeśli zdecydujesz się zatrzymać część zamówienia i zwrócić tylko niektóre jego elementy, koszt dostawy nie zostanie zwrócony. Pełne zasady zwrotów można znaleźć na stronie hagne.pl

Jeśli chcesz anulować lub zwrócić swoje zamówienie, poinformuj nas o tym wypełniając formularz odstąpienia od umowy dostępny na naszej stronie i wyślij go na nasz adres mailowy info@hagne.pl Możesz też skontaktować się z działem obsługi klienta. Inna możliwość to wypełnienie i odesłanie standardowego formularza stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W każdym wypadku należy zwrócić zamówione produkty zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 6 (Zwroty) poniżej, w ciągu 14 dni – zgodnie z zapisami w punkcie 5.1 powyżej. Podejmiemy próbę zwrócenia pieniędzy w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności (albo, jeśli produkty nie zostały jeszcze opłacone, zmodyfikujemy odpowiednio stan Twojego konta Klienta) najszybciej, jak to możliwe – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zwrocie produktów, pod warunkiem otrzymania produktów lub potwierdzenia ich odesłania. Jeśli wyrazisz na to zgodę, zwrot może zostać przekazany w inny sposób. W żadnym wypadku nie będzie się to wiązać z dodatkowymi kosztami. 

Jeśli otrzymany produkt jest wadliwy, jak najszybciej poinformuj o tym firmę Hagne.pl i zwróć go zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 6 (Zwroty) poniżej. Firma Hagne.pl zwraca pełen koszt wadliwych produktów lub wymienia je na nowe produkty wolne od wad na swój koszt. Niniejsze zapisy nie ograniczają żadnych praw, które ustawowo przysługują Klientowi.

Zwroty

Hagne.pl gwarantuje pełen zwrot kosztów zgodnie z zapisami punktu 5 (Rezygnacja z zamówienia) pod warunkiem, że wszystkie elementy zamówienia zostaną zwrócone w niezmienionym stanie. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto, produkt powinien posiadać wszystkie metki i etykiety.

Reklamacje

Hagne.pl jest zobowiązana do dostarczania produktów bez wad.

W przypadku osób fizycznych dokonujących zamówienia:

Jeżeli wada produktu zostanie wykryta stwierdzona w terminie do 2 lat od jego otrzymania, Klient może żądać:

a) obniżania ceny produktu;

b) zwrotu pieniędzy za zakup produktu (odstąpienia od umowy);

c) wymiany produktu na wolny od wad;

d) naprawy produktu.

Informujemy, że jeżeli produkt jest reklamowany po raz pierwszy, wówczas zamiast żądanego przez Klienta obniżenia ceny produktu albo zwrotu pieniędzy za zakup produktu (odstąpienia od umowy),

Hagne.pl może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić produkt na wolny od wad albo naprawić produkt.

Powyższe ograniczenie nie dotyczą sytuacji, gdy produkt reklamowany jest po raz kolejny.

Jeżeli wymiana produkt na wolny od wad albo naprawienie produktu zgodnie z żądaniem Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Hagne wymagałoby nadmiernych kosztów,

wówczas Hagne może zaproponować Klientowi obniżenie ceny produktu albo zwrot pieniędzy za zakup produktu (odstąpienie od umowy).

W przypadku osób posiadających własną działalność gospodarczą dokonujących zamówienia w celu dalszej odsprzedaży towarów:

Jeżeli Klient w terminie do 7 dni od otrzymania zamówienia nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości i nie zgłosi reklamacji ponosi odpowiedzialność za ewentualne roszczenia reklamacyjne od osób, którym towar odsprzedał.

Jeżeli natomiast wady zostaną stwierdzone zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacyjnego wg poniższych zasad.

W celu złożenia reklamacji Klient powinien skontaktować się z Obsługą Klienta telefonicznie lub mailowo. Reklamowany produkt należy włożyć wraz z wydrukowanym i uzupełnionym Formularzem reklamacyjnym do paczki i wysłać na adres:

Born86 Sp. z o.o. - Hurtownia Hagne.pl Magazyn

ul. Mickiewicza 16/18

46-200 Kluczbork

Jeżeli Klient nie skorzysta z Formularza reklamacyjnego, powinien w paczce z produktem przekazać następujące informacje:

(1) imię i nazwisko; (2) nr zamówienia z reklamowanym produktem lub datę zakupu produktu; (3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji,

w szczególności rodzaj i datę stwierdzenia wystąpienia wady; (4) żądanie sposobu załatwienia reklamacji; (5) adres email; (6) nr tel. kontaktowego.

Wymogi określone w pkt (3) są jedynie rekomendacjami i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych bez zalecanego opisu reklamacji.

Hagne.pl udzieli odpowiedzi na reklamację Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania.

Brak udzielenia przez Hagne odpowiedzi w powyższym terminie oznacza, że Hagne uznaje reklamację Klienta za uzasadnioną.

Jeśli Hagne nie uznało reklamacji, możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego oferowanych przez powiatowych (miejskich)

rzeczników praw konsumentów, organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (w tym Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich),

Wojewódzkie Inspekcje Handlowe. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych ww. podmiotów jak również na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;

https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Również  Komisja Europejska ustanowiła platformę internetową służącą do internetowego rozstrzygania sporów UE („Platforma ODR”).

Platforma ODR oferuje konsumentom i sprzedawcom z UE możliwość osiągnięcia pozasądowego porozumienia dotyczącego reklamacji produktów kupionych online.

Ta prosta w obsłudze, interaktywna witryna internetowa jest dostępna bezpłatnie we wszystkich oficjalnych językach UE.

Platforma umożliwia konsumentom i sprzedawcom znalezienie organu rozstrzygającego, a następnie osiągnięcie porozumienia w sprawie reklamacji.

Platforma ODR jest dostępna pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Wykorzystujemy pliki cookies oraz inne podobne technologie, aby nasz serwis lepiej spełniał Twoje oczekiwania.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.