Przyjmujemy zamówienia telefonicznie!   77 546 60 22,   887 020 882....

Koszyk : 0,00 zł

Opis procedury reklamacyjnej: 


Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pisząc e-mail. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • Imię, Nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
  • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie 
  • Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
  • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. 
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na poniższy adres:

Awax Agnieszka Derehajło 
ul. Grunwaldzka 26 
46-200 Kluczbork 
REGON: 160087505 
NIP: 7511383106


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO] 
……………………………. 
……………………………. 
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., 
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………. 
Login Allegro……………………………………………………….……. 
Adres …..…………………….….…..……………………………………. 
Data………………………………..…………………………………………. 
…….……………........…………….………………………………………… 


Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.


Brak odstąpienia od umowy:

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Darmowa dostawa od 300 zł

Fachowa obsługa klienta